Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Stínová vláda v Británii, centrum světovlády

20. 03. 2017 16:38:18
Turecký učenec Adnan Oktar odhaluje mozkové centrum světového zla a ověřitelnými fakty dokládá zločinnou činnost „globalistické chobotnice“. Ve spojenectví Turecka a Ruska vidí příležitost, jak ji zastavit.

Veškeré zlo světa bylo vždy řízeno z jednoho centra. Iniciátoři válek vykonávají jen to, co jim předkládá jejich vedení, které přijímá rozkazy z jednoho centra. Zlo se podobá osmi chapadlům chobotnice. Zdá se, že veškerá moc vychází z extrémně pohyblivých a silných chapadel pohybujících se na první pohled chaoticky. Nicméně tato chapadla jsou řízena z jediného centra s vysoce rozvinutým mozkem. Mozek odešle příkaz a chapadla, v dokonalé souhře, i přes zdánlivou nahodilost pohybů jasně směřují k zadanému cíli. Zlo má pevnou hierarchickou strukturu jako pyramida, kde všechny úrovně jsou podřízeny vševidoucímu oku toho, kdo je na vrcholu.

Porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je nemožné. Jedinou metodou v tomto nelehkém zápase je ideový a ideologický boj s centrálním mozkem, který kontroluje, řídí, dává rozkazy a má poslední slovo. Toto zlo velmi obratně hasí ohniska odporu, zatímco skrývá svou pravou tvář, rafinovaně s využitím všech výhod pobytu ve stínu. Není vidět, kdo stojí na vrcholu pyramidy, kdo je mozkem tohoto zla, bojovat s ním je proto bez užitku. Pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla ...

O středu světového zla se dnes mluví všude a často, na jeho obsazení je uváděno mnoho kandidátů. Jde o stínovou vláda USA a Izraele, NATO, EU a OSN, CIA, Mossad, Gladio, různé tajné společnosti, ilumináty, svobodné zednáře, "Skull and Bones" (Lebka a kosti), rosenkruciány, templáře, finanční magnáty Wall Street, ropné trusty, nadnárodní korporace ovládající světovou ekonomiku. Ale to jsou jen odnože systému, chapadla chobotnice, nižší úrovně pyramidy.

Ideologické a intrikánské praktiky středu světového zla

V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, misantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti. Stínová vláda v Británii byla hlavním kolonizátorem, agresorem, distributorem drog a otroků v celé historii světa. Východoindická společnost téměř tři století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajsie, království jihovýchodní Asie, opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii, 330 milionů Indů žilo na hranici bídy a hladomor zabil více než 1 milion lidí.

Bezbožné a falešné učení Darwina, které se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů v 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření budoucích kazatelů komunismu. „Komunistický manifest“ Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, „Kapitál“ a všechna hlavní díla ideologů komunismu byla poprvé publikována v Británii a odtud zahájila svůj „triumfální pochod“ po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové.

Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek, bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovaly a hnaly obě země do války, podněcovaly vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda v Británii šestkrát v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Po válečných výsledcích vystupovala Británie vždy jako „mírotvorce“ při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů.

Blízký východ rozdupaný botami vojáků globalizace

Osmanská říše byla rozvrácena britskými zpravodajskými silami a armádou, která okupovala téměř celou Anatolii. Tragická historie blízkého východu ve 20. a 21. století je rovněž dílem stínové vlády z Británie. Hranice států současného blízkého východu se rýsovaly v Británii během března roku 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill svolal v Káhiře konferenci britských vysokých komisařů pro blízký východ. Příslušníci britské koloniální správy, guvernéři a komisaři na blízkém východě, Lawrence z Arábie, Gertruda Bellová, generál Allenby, vysoký komisař Egypta a Súdánu Orde Wingate, Hubert Young – první ministr v Bagdádu a koloniální sekretář v Gibraltaru, Percy Cox – vysoký komisař království Iráku. Podle Coxem podepsané smlouvy zůstal Irák v otázkách obrany, zahraniční a domácí politiky po celá desetiletí plně pod britskou kontrolou, Cox sám byl jednou z hlavních postav při tvorbě současné situace na blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař v britské mandátní Palestině. Tito lidé vychovávali a vybírali jim loajálních kádry pro nově vzniklé státy do role národních vůdců a přivedli je k moci.

Velká část vlády a velitelského sboru nově vzniklých států na blízkém východě ve 20. století a dnes jsou absolventi Královské vojenské akademie Sandhurst, SOAS, University of Exeter, Cambridge nebo Oxfordu. Britská stínová vláda zde připravuje národní kádry, kteří po té, co se vrátí do svých domovských zemí, budou jmenováni do vedoucích funkcí a budou provádět její politiku. Mezi absolventy těchto univerzit je samozřejmě hodně poctivých lidí, kteří skutečně slouží zájmům svých zemí. Je však také jasné, že britská stínová vláda využívá tato vzdělávací centra pro přípravu svých vlastních budoucích vazalů.

Mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na blízkém východě byli připravováni na universitě Al-Azhar v Káhiře. Al-Azhar se stala semeništěm terorismu pod vedením britského generálního konzula Egypta, horlivého darwinisty a nositele „břemena bílého muže“ hraběte Cromera. Británie v osobě Cromera byla hlavním finančním sponzorem Muhammada Abdo, který převrátil Al-Azhar v islámské centrum sociálního darwinismu. (Muhammad Abdo je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu – pozn. překl.). Systém vytvořený Cromerem položil základy islámskému radikalismu a po dobu 30 let se prostřednictvím absolventů Al-Azhar šíří po celém islámském světě. Kořeny mnoha tragických událostí na blízkém východě spadají do tohoto období.

Británie je mozek a USA svaly nového světového řádu

První mezinárodní organizace s názvem „Společnost národů“, jejímž prohlašovaným účelem bylo zabezpečení kolektivní bezpečnosti, byla založena v průběhu pařížské mírové konference, která se konala pod dohledem a vedením Velké Británie. („League of Nations“ byla založena Woodrow Wilsonem 28. června roku 1919 – pozn. překl.) Výsledek pařížské mírové konference také ve značné míře zahrnoval poválečné plány Velké Británie na nový světový řád a její ekonomickou, vojenskou a mezinárodní prestiž. Také zaměření a strukturu OSN rozpracovávaly během druhé světové války země protihitlerovské koalice pod vedením Velké Británie. Vedoucí role Velké Británie při vytváření těchto organizací ovšem neznamená jejich politickou angažovanost. Není pochyb o tom, že OSN plní důležité úkoly pro celé lidstvo, avšak skutečnost, že při vytváření struktury a poslání OSN sehrála vedoucí roli Velká Británie, vyvolává otázky o síle vlivu stínové vlády v Británii na postoje této mezinárodní organizace. Britský premiér Winston Churchill byl autorem myšlenky „studené války“ a zřízení NATO. Stál u zrodu militaristického projektu Gladio, veliteli Gladio byli rovněž britští občané. (Gladio byla italská větev celoevropské militantní sítě, která v době studené války měla vést partyzánský boj proti sovětské armádě na okupovaném území. Ve skutečnosti organizovala teroristické útoky proti levicovým exponentům v Itálii a jinde. Celosvětová síť odporu proti komunismu, jejíž součástí bylo i Gladio, byla charakterizována jako paralelní struktura NATO, o níž nevěděli ani vlády a parlamenty západních států – pozn. překl.)

Svržení Muhammada Mosaddeka v Iránu bylo organizováno britskými tajnými službami, stínová vláda v Británii rovněž řídila vojenské převraty v Egyptě, Sýrii, Iráku, dále vojenské převraty v Turecku v letech 1960, 1971, 1980, 1998 a pokus o převrat v roce 2016.

CIA a Mossad, tajné služby, o nichž se říká, že vládnou světu, vytvořila britská MI6 a připravovala pro ně národní kádry.

FED plnící roli centrální banky USA zřídila Bank of England. Dynastie Rothschildů, ovládající a řídící globální ekonomiku, jsou poddaní Jejího Veličenstva. Britský filozof a představitel moderního liberalismu Karl Popper byl ideologem konceptu otevřené společnosti vytvořeného jako ničivá zbraň proti uzavřené (tradiční) společnosti. Jeho žák a obdivovatel George Soros, také občan Velké Británie, „inspirovaný“ prací Poppera „Otevřená společnost a její nepřátelé“ založil ve více než 30 zemích po celém světě institut „Open Society“, jehož cílem je, jak se veřejně předkládá, vývoj myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Posel globálního militantního ateismu 21. století darwinista Richard Dawkins je viceprezidentem Britské humanistické asociace.

Snowdenem zveřejněný program „Five Eyes“ ukazuje na systém sledování lidí ve světovém měřítku a byl založen v Austrálii. V dohodě o sběru dat ze sledovacího systému „Five Eyes“ figurují kromě Británie také USA, Kanada, Nový Zéland a Austrálie, všechny hlavní státy britského Společenství národů (Commonwealth of Nations).

Otrocké společenství národů

Británie ve své historii okupovala téměř celý svět, v dnešním světě existuje pouze 22 zemí, které této okupaci unikly. Přehled zemí pod „nadvládou“ Británie je ohromující:

Austrálie, ostrovy Antigua a Barbuda, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Britské indicko-oceánské území, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Vánoční ostrov, Gibraltar, Kokosové ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominika, Falklandy, Gambie, Ghana, Grenada, Jižní Afrika, Wales, Guyana, Indie, Skotsko, Jamaica, Kamerun, Kanada, Keňa, Kypr, Kiribati, Irsko, Lesotho, Malawi, Maledivy, Malajsie, Malta, Mauricius, Ostrovy Korálového moře, Montserrat, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Norfolk Island, Pákistán, Papua Nová Guinea, Pitcairn Island, území Rossau, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Samoa, ostrov Svaté Heleny, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Srí Lanka, Svazijsko, Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Nový Zéland, Zambie ...

Všechna tato území a země jsou členové britského Společenství národů, které zahrnuje 52 států. Hlavou společenství (Commonwealth) je královna Alžběta II, sídlo společenství se samozřejmě nachází v Londýně. V 17 zemích z tohoto seznamu je hlavou státu královna Velké Británie zastoupená generálním guvernérem. Ale co znamená členství v britském Společenství národů? To znamená, že ve většině těchto zemí probíhají volby, jmenování předsedy vlády, vládní rozhodnutí a tvorba zákonů pod dohledem a schválením britského guvernéra, nebo vedoucího sekretariátu Commonwealthu v Londýně, kteří se ptají na názor Jejího Veličenstva a ta odpovídá „ano“ nebo „ne“.

USA jsou bývalá britská kolonie a dnes jsou pod přísnou kontrolou vládnoucí elity Velké Británie. V roce 1812 britská vojska zachvátila a spálila Bílý dům. Je tomu právě 150 let, kdy více než milion Američanů zemřelo kulkami „bratrských“ vojsk Velké Británie v občanské válce vyvolané samotnou Británií. Ekonomika země byla zničena do základů. Podepsání mírových smluv po I. a II. světové válce se konalo pod kontrolou Velké Británie. Ti nemnozí američtí prezidenti, kteří se snažili vzdorovat vlivu stínové vlády v Británii na osud USA, buď odešli do důchodu, nebo byli fyzicky odstraněni. V této souvislosti je třeba poznamenat, že kompromitující materiály na prezidenta Trumpa rovněž sesbírala britská zpravodajská služba.

Británií porozená centra mezinárodního terorismu

Profesor Bernard Lewis, inspirátor nového rozdělení na blízkém východě, autor teze o střetu civilizací a počátku století muslimských válek, osnovatel okupace Afghánistánu a Iráku, íránsko-irácké války, íránské revoluce a projektu Červeného půlměsíce byl důstojníkem britské vojenské rozvědky a 30 let vyučoval na SOAS. V roce 1974 se přestěhoval do Spojených států a téměř všemi prezidenty USA byl jmenován vrchním poradcem pro blízký východ, byl a zůstává ideologickým poradcem Kissingera, Brzezinského, Huntingtona a neokonzervativců. Je to člověk, který psal skutečnou americkou zahraniční politiku na blízkém východě posledních třicet let.

Pákistán, Afghánistán, Irák, Nigérie, Sýrie a Jemen – země, kde jsou dnes centra mezinárodního terorismu, mnoho let strádaly pod okupací Británie. Lídři alžírské ozbrojené islámské skupiny (GIA), kteří téměř třicet let terorizují tamní obyvatelstvo, shromáždili své bojovníky v Británii. Nejnebezpečnější bojovníci Daeš, jak se později ukázalo, svého času prodělali výcvik v Británii.

Daeš, Al-Kajda, Boko Haram, al-Šabáb, FETO, Hizballáh, PKK, Sjednocená demokratická strana (PYD), ASALA (Arménská tajná armáda pro osvobození Arménie), turecká Revoluční lidově osvobozenecká strana-fronta (DHKP-C), „Rudé brigády“ – to vše jsou zrozenci stínové vlády v Británii. Všude, kde tato struktura zanechala svůj otisk, tekly potoky lidské krve a slz.

Výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Bezbožná politika stínové vlády v Británii za posledních 300 let utopila lidstvo v krvi. Miliony lidských životů byly obětovány kořistnické koloniální a bezohledné rasové politice stínových elit Británie. Oni rozpoutali nejmasovější genocidu v historii, i proti vlastnímu národu.

Pozadí pokusu o vojenský převrat v Turecku

Ještě jeden pozoruhodný fakt. V předvečer 15. července, kdy turecký lid hrdinně odrazili pokus o vojenský převrat, na vojenské základně Royal Air Force na Kypru, což je 100 mil od Turecka, přibylo tisíce britských vojáků, příslušníků královské letky. Přistáli tam, jak později napsaly britské noviny, za účelem evakuace 50 tisíc britských státních příslušníků, kteří byli na dovolené v Turecku. Britská média uvedla, že armáda měla rozkaz střílet na místní turecké obyvatelstvo, pokud bude bránit operacím britských vojáků. Přípravy Británie v předvečer pokusu o převrat spíše připomínaly plán okupace Turecka, než plán evakuace britských občanů, kteří nebyli v Turecku nikterak ohroženi.

Dnes, jak vidno, je stínová vláda v Británii znepokojena rychlým obnovením vztahů mezi Tureckem a Ruskem, což je jediná země, která vyjádřila otevřenou a tvrdou pozici ve dnech převratu, stínová vláda v Británii je znepokojena i formujícím se trojspolkem (Rusko, Turecko, Irán), který vyvíjí velké úsilí na obnovení míru v Sýrii a v celém regionu.

Británie stála v době převratu u břehů Turecka připravená k okupaci země pod záminkou obnovení pořádku a přitom v posledních měsících začala najednou demonstrovat velmi „přátelský“ a „soucitný“ postoj k Turecku. Návštěva Teresy May v Turecku bezprostředně po setkání s prezidentem Trumpem a bezprostředně následovaná návštěvou náčelníka štábu obrany Velké Británie Stuarta Peache současně s návštěvou nového ředitele CIA Michaela Pompeo nutně evokuje spekulace o tom, jaký plán tentokrát připravuje stínová vláda v Británii pro svoji globalistickou chobotnici ve vztahu k Turecku a k Rusku. Turecké vztahy s Británií jsou samozřejmě potřebné a důležité, ale musíme si také uvědomit, že plány stínové vlády v Británii nikdy nepřinesly prospěch ani Turecku, ani lidem samotné Británie.

Proti globálnímu zlu lze postavit pouze sjednocené síly dobra

Žádná země, žádný vůdce, žádný národ se nemůže samostatně postavit proti podlosti a vybroušenosti tak dobře organizované síly pronikající do nejhlubších státních úrovní. Stínová vláda v Británii vytvořila kolosální státně politické, informačně vojenské a finančně ekonomické mechanismy boje proti zemím a národům, boje s lidstvem za světovou nadvládu.

Chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. Představitelé zemí Turecka a Ruska dokázali v uplynulém roce položit základy pro silné a trvalé spojenectví. Věřím, že mnohaletá historická zkušenost ze vztahů mezi oběma zeměmi posílí moudrost a prozíravost politických představitelů na obou stranách i všech sil dobra, které chtějí zachovat tradiční morální a duchovní základy svých národů a národů euroasijského kontinentu. Dědici velkých říší, jako byla osmanská a ruská, zocelení mnoha tragickými lekcemi z historie, mají lepší předpoklad než kdokoliv jiný uvědomit si, že jejich síla je pouze v jednotě. Stínová vláda v Británii nyní ztrojnásobí síly a udělá vše pro narušení spojenectví Ruska a Turecka a bude se snažit oba státy vmanipulovat do nové konfrontace.

Proto by národy obou zemí v tomto obtížném a zlomovém období, kdy Turecko i Rusko čelí dosud nevídaným útokům a hrozbám z globalistického centra a ze světových médií, měly najít vůli se sjednotit a podpořit politické vůdce na obou stranách. Je čas spojit se. Uvědomit si skutečnou roli stínové vlády ve světové politice a mluvit o této roli vážně a stále častěji, informovat společnost o technikách a taktikách globalistů Velké Británie, vyvracet ustálené mýty a vynášet na světlo zločinné stránky historie této ostrovní země.

Adnan Oktar

Zdroj: http://katehon.com/ru/article/tenevoe-pravitelstvo-britanii-pravyashchee-mirom

Autor: Radim Lhoták | pondělí 20.3.2017 16:38 | karma článku: 18.45 | přečteno: 905x

Další články blogera

Radim Lhoták

Jedovatý had

Nedávno zesnulý Zbigniew Brzezinski je jistě velmi důležitá postava americké a nadnárodní politiky. Neměli bychom však přehánět jeho význam a démonizovat ho.

26.6.2017 v 16:55 | Karma článku: 10.41 | Přečteno: 182 |

Radim Lhoták

ŠOS proti NATO: „Afghánské předmostí“ USA se ocitlo v sevření multipolární Eurasie.

Východ se pod vedením Ruska spojuje v kolektivní obraně proti potměšilé agresivitě upadajícího Západu. Zůstaneme na té špatné straně světa?

22.6.2017 v 11:58 | Karma článku: 20.89 | Přečteno: 516 |

Radim Lhoták

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

Podstatou komuniké není pragmatický obsah a jasné ideové zaměření, nýbrž dalekosáhlá a promyšlená propaganda zastírající pravdu o světě a komolící pravou podstatu věcí v zájmu skrytých mocenských struktur.

8.6.2017 v 17:07 | Karma článku: 33.03 | Přečteno: 1279 |

Radim Lhoták

Systém globální vlády oligarchů: Závěry a prognózy

Třetí část článku Vladimíra Pavlenka vyvrací ustálená klišé o chování kapitalistů a pootevírá dveře pohledu na naši nejistou budoucnost pod diktátem oligarchů a jejich politických loutek.

23.5.2017 v 17:10 | Karma článku: 15.74 | Přečteno: 1068 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Andrle

Když je mi smutno...

... zapaluji si svíčku a zírám do plamene, jak už jsem kdysi z Anglie psal, ale mám i jiné terapie. Třeba si pouštím Katedrálu o třech dějstvích, tak nádherně stvořenou panem Zdeňkem Mahlerem a ČT.

27.6.2017 v 2:05 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 39 | Diskuse

Milan Radek

Není gay jako gay, musí být uvědoměle antisemitský a propalestinský

Dnes se antisemitismu říká propalestinský aktivismus. V Chicagu Izraelky přišly podpořit hnutí LGBT, ale ouha! Měly na duhových vlajkách Davidovo hvězdu což by mohlo podráždit palestinské lesby a pokrokové sily, tudíž je vyhodily

27.6.2017 v 0:11 | Karma článku: 15.60 | Přečteno: 222 | Diskuse

Filip Vajdík

Důkaz pro pastafariánství

Tramvaj jezdí po kolejích. Z toho můžeme neprůstřelnou logikou odvodit, že holub taky jezdí po kolejích. A knihu někdo musel nadizajnovat a vyrobit, a z toho logicky vyplývá, že i celý svět muselo něco nadizajnovat a vyrobit!

26.6.2017 v 21:02 | Karma článku: 12.72 | Přečteno: 295 | Diskuse

Jarka Jarvis

Metamorfóza jazyka českého

Časy se mění, lidé s nimi, a pokrok si obul sedmimílové boty, v nichž se občas zapotácí. Moje babička s dědečkem by se nestačili divit, co všechno dnes lidem pomáhá být chytrými! A nejenom to; oni by asi měli potíž se i domluvit.

26.6.2017 v 20:24 | Karma článku: 8.47 | Přečteno: 198 | Diskuse

Zdeněk Kloboučník

Dříve auta děti nepřejížděla, úchylové nebyli a v bazénech jim nehrozilo utopení

No, muselo to tak nějak být, jinak si nedovedu vysvětlit, jak nás naše mámy dokázaly samotné pustit na vzdálené koupaliště v Divoké Šárce.

26.6.2017 v 20:22 | Karma článku: 23.07 | Přečteno: 566 | Diskuse
Počet článků 194 Celková karma 19.68 Průměrná čtenost 1350

Prožil jsem půlku života v socialismu, kdy pravda měla sílu jediné tyranské ideologie vedoucí k nastolení nejspravedlivější fáze lidského pokroku. Druhou půlku života prožívám ve společnosti, v níž se pravda stala věcí posměchu a nejvyššího opovržení ve jménu téhož pokroku, který má znamenat konec všem ideologiím a vrchol lidského blahobytu. Kde je skutečná pravda? Na to se pokouším odpovědět svými články

Můj kontaktní E-mail: ammianus@seznam.cz

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.